Međunarodni seminar „Moždani udar – Izazovi VII“ (Challenges in Stroke VII) održava se 23. i 24. novembra 2018. u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu u organizaciji Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije, SANU, Medicinskog Fakulteta u Beogradu i Društva neurologa Srbije.

Rukovodioci seminara su akademik Vladimir S. Kostić i profesor Dejana Jovanović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a polaznici preko 200 lekara iz zemlje i regiona. Skup se održava sedmi put i ove godine je podržan od strane Evropske organizacije za moždani udar (European Stroke Organisation, ESO).

Cerebrovaskularne bolesti i dalje ostaju drugi vodeći uzrok smrtnosti i važan uzrok invalidnosti u svetu i kod nas, i pored velikog napretka u prevenciji i lečenju. Dve glavne teme skupa su najnovija svetska saznanja o sekundarnoj prevenciji ishemijskog moždanog udara i lečenju moždanog krvarenja, a predavači su uvaženi inostrani i domaći stručnjaci iz ovih oblasti. Gosti predavači dolaze iz Velike Britanije, Holandije, Švedske, Francuske, Italije i Makedonije.

Sprečavanje ponovljenog moždanog udara je izuzetno važan zadatak lekara i često zahteva primenu brojnih kombinovanih lekova čija je pažljiva selekcija presudna, čemu je posvećen prvi deo seminara. Moždano krvarenje predstavlja najteži oblik moždanog udara pa se seminar bavi najnovijim stavovima o prevenciji, lečenju i kompikacijama ovog stanja. Oba dana seminari se završavaju radionicama u okviru kojih se sa učesnicima seminara diskutuju i praktično rešavaju razni klinički slučajevi.

Svečano otvaranje skupa je u petak, 23. novembra 2018. godine u 9h u velelepnoj svečanoj sali SANU, Knez Mihajlova 35.

Napominjemo, ulaz je slobodan za sve zainteresovane studente! 

PROGRAM

mu-izazovi-flajer-srb-ver-3-3 mu-izazovi-flajer-srb-ver-3-4