Ne tako retko veliki lekari su ujedno i veliki umetnici – slikari, pesnici, muzičari i književnici. Nedavno je dokazano da način na koji lekar posmatra pacijenta, čuvenom veštinom inspekcije kliničke propedevtikenije toliko različit od načina na koji kritičar posmatra sliku ili drugo umetničko delo. Da li bi umesto gomilanja stručnih informacija studentima trebalo pružiti mogućnost šireg obrazovanja? Nije li medicina na neki način umetnost?

Sposobnost opažanja, ključni deo svakog medicinskog usavršavanja, pomaže lekarima u toku pregleda pacijenata i postavljanju ispravne dijagnoze. Ipak, nekoliko studija je ukazalo na nespremnost studenata medicine, ali i već svršenih lekara, da se služe tom veštinom. U pokušaju da istraže načine kako bi sposobnost opažanja poboljšali među studentima medicine, istraživači sa Perelman School of Medicine Univerziteta u Pensilvaniji i Dečije bolnice u Filadelfiji udružili su se sa stručnjacima Muzeja umetnosti u Filadelfiji. Oni su se okrenuli polju vizuelne umetnosti kako bi ispitali da li obuka u opažanju, opisivanju i interpretaciji umetničkih dela može biti korisna na studijama medicine.

U studiji objavljenoj ovog meseca u časopisu Ophtalmology, naučnici su krenuli od pretpostavke iz prethodnih studija da opažanje umetničkih dela može unaprediti deskriptivne veštine studenata, a zatim su upotrebili formalne naučne metode kako bi procenili rezultate grupe brucoša medicinskog fakulteta. Tim naučnika uočio je značajno poboljšanje sposobnosti opažanja i prepoznavanja u grupi studenata koja je prošla kroz obuku, šta više, utvrđeno je da je čak i sama obuka, van kliničke konotacije, dovoljna da  pomogne studentima na putu da postanu bolji kliničari.

Vinsent van Gog - Bašta bolnice u Arlu

Vinsent van Gog – Bašta bolnice u Arlu

„Veštine koje sam razvio na koledžu tokom izučavanja likovnih umetnosti danas su mi neprocenjive kao lekaru. Uvideo sam da je proučavanje umetničkih dela značajno uticalo na moj pristup medicini i poželeo sam da to podelim sa kolegama iz struke“, navodi prvi autor studije dr Džeklin Garvin, specijalizant oftalmologije sa Instituta Scheie Eye Univerziteta u Pensilvaniji.“Rezultati ove studije su izuzetno ohrabrujući jer pokazuju da vežbe opažanja umetničkih dela mogu unaprediti medicinske, a naročito oftalmološke opservacione veštine. Nadamo se da će veštine stečene ovakvom obukom voditi ka efikasnijoj kliničkoj praksi, razvoju empatije i generaciji boljih lekara.“

Trideset šest brucoša medicinskog fakulteta  nasumično je odabrano i raspoređeno u dve grupe. Prva grupa je prošla kroz obuku u vidu šest radionica opažanja u Muzeju umetnosti u Filadelfiji, dok je druga činila kontrolnu grupu i nije pohađala takvu vrstu obuke. Radionice su vodili nastavnici umetnosti koristeći tzv. artful thinking metodologiju koja se fokusira na introspekciju i opažanje pre same interpretacije. Njihova uputstva su uključivala grupni rad ispred umetničkih dela, diskusiju i upoznavanje sa terminologijom koja se koristi za opisivanje umetničkih dela.

Artful thinking metodologija koristi pristup koji podstiče kreativno preispitivanje, rasuđivanje i zauzimanje različitih perspektiva.

Svih trideset šest studenata prošlo je kroz test sposobnosti opažanja pre i nakon obuke. Zadaci su podrazumevali procenu sposobnosti opisivanja i prepoznavanja fotografija različitih oboljenja retine i lica. Nakon završetka obuke, uočeno je da  grupa koja je prošla kroz artful thinking radionicu pokazuje značajno poboljšanje sposobnosti opažanja u poređenju sa kontrolnom grupom. U upitniku koji je sproveden nakon studije, brucoši koji su pohađali pomenutu radionicu navode da su već počeli da primenjuju nove veštine u svojoj kliničkoj praksi.

„Nakon samo jedne radionice, primetio sam da slušam radiologa koji govori o analizi CT snimka koristeći iste metode o kojima smo diskutovali posmatrajući umetničko delo“, rekao je jedan od polaznika. „Kasnije sam primetio da mi veština stvaranja narativa koju smo obrađivali na umetničkim radionicama pomaže u svakodnevnoj interakciji sa pacijentima.“

Rembrant - Čas anatomije doktora Nikolasa Tulpa

Rembrant – Čas anatomije doktora Nikolasa Tulpa

Autori studije napominju da polaznici najčešće navode kako postavljanje tačnih dijagnoza u slučaju  složenih vizuelnih informacija može biti vrlo izazovno. Umetničke radionice pružile su brucošima (koji inače imaju skromno kliničko iskustvo) jasan pristup u interpretaciji vizuelno kompleksnih kliničkih slučajeva.

„Razvijanje sposobnosti opažanja kroz umetničke radionice može biti od koristi budućim lekarima različitih specijalizacija, posebno oftalmolozima, dermatolozima i radiolozima, odnosno granama medicine u kojima dijagnoza i terapija primarno zavise od inspekcije pacijenta“, navodi dr Gil Binenbaum, docent na Katedri oftalmologije Dečije bolnice u Filadelfiji i jedan od autora studije.

„Verujem da sam postao više slobodouman nakon obuke, pre svega zbog diskusija koje smo imali kao grupa“, izjavio je jedan od učesnika. „Nisam siguran da je poboljšanje mojih veština opažanja dovoljno da razdvojim bitno od nebitnog, ali uvažavanje valjanosti tuđih mišljenja svakako jeste.“

Obuka je podrazumevala da studenti rade u atmosferi u kojoj slušaju i uče od svojih vršnjaka, odnosno sagledavaju različite perspektive u vezi sa nepoznatom problematikom za koju inače ne postoji jedinstven ili tačan odgovor. Obuka je prema tome pomogla razvijanju sposobnosti studenata da uvažavaju mišljenja svojih kolega, osobini koja može biti od velike korisiti u brojnim potencijalnim kliničkim situacijama.

Lejton Frederik - Jelisej vaskrsava sina Šumanićanki

Lejton Frederik – Jelisej vaskrsava sina Somanićanki

Naredna istraživanja biće usmerena ka preciznijem merenju posledica obuke na emocionalne kompetencije i dugoročne posledice obuke na sveukupnu kliničku veštinu opažanja.

„Vrlo je ohrabrujuće videti da principi jedne oblasti, poput umetnosti, koja se čini toliko udaljenom od medicine, mogu uspešno biti primenjeni i koriščeni kako bi se poboljšale kliničke veštine i sveukupni profesionalni razvoj studenata medicine“, rekao je dr Horas Deliser prodekan Perelman School of Medicine. „Nestrpljivo iščekujemo nastavak istraživanja kako bismo sagledali kako ovakve metode mogu biti upotrebljene za unapređenje studija medicine i edukaciju budućih lekara.“

Zahvaljujući uspehu studije, Perelman School of Medicine će u saradnji sa Muzejom umetnosti u FIladelfiji ponuditi obuku svim zainteresovanim brucošima tokom zimskog semestra 2017. godine.

 

Članak je u potpunosti preuzet i preveden sa Penn Medicine portala Perelman School of Medicine Univerziteta u Pensilvaniji.

A.S.