Reč urednika

Dragi čitaoci,

Dobrodošli na sajt  Medicinara, časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Nakon godinu dana rada i priprema, veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim obnovljeno glasilo studenata i nastavnika Medicinskog fakulteta. Odmah se nameće pitanje: Kakva je danas perspektiva studentskog glasila? Svedočimo usponu društvenih mreža, hiperprodukciji vesti i informacija, te gašenju tradicionalnih vidova informisanja. Čini se da za jednu vrlo usmerenu platformu poput studentskog časopisa više nema mesta. Međutim, pre nego što olako odbacimo koncept studentskog časopisa, osvrnuo bih se na dve stvari.

Najpre, Medicinski fakultet u Beogradu se slobodno može uporediti sa manjim naseljem. On okuplja više hiljada studenata, nastavnika, zdravstvenih radnika i nenastavnog osoblja. Šta više, specifičnost Medicinskog fakulteta je u tome što se nastava odvija pri Institutima i Klinikama unutar velike površine Kliničkog centra Srbije (a i šire!). Kao i svaki kolektiv te veličine mi imamo svoje pobede, svoje uspehe, ali i probleme. Da bismo radili i napredovali kao tim, neophodno je da se informacije između studenata, nastavnog osoblja i Uprave fakulteta brzo i efikasno dele i razmenjuju.

Sa druge strane, iako je dobra komunikacija glavni preduslov za svakodnevno funkcionisanje naše zajednice, ona ima i druge posledice. Otvoren odnos između studenata i nastavnika stvara plodno tle za napredak i bolju saradnju ljudi koji će sutra činiti zdravstveni sistem Republike Srbije.

Upravo zbog toga odlučili smo da ponovo pokrenemo Medicinar. Kao i svaki studentski časopis, njegova osnovna delatnost biće briga o studentskom životu i standardu. Međutim, želimo da Medicinar bude mesto susretanja i dijaloga studenata, nastavnika i zdravstvenih radnika. Kroz reportaže, intervjue i druge tekstove, želimo da približimo i osnažimo sve što je pozitivno i dobro unutar našeg fakulteta, ali i da ukažemo na stvari koje bi trebalo da se promene ili poprave.

Takođe, Medicinar će ponuditi i mnogobrojne naučno-popularne tekstove čiji se sadržaj tiče medicine, a nije obuhvaćen nastavnim programom. Tekstovi o istoriji medicine i kulturnim dešavanjima treba da inspirišu studente da postanu svestrani i društveno osvešćeni mladi lekari.

Kao što vidite, ispred nas su veliki, ali jasni ciljevi. Nadam se da ćete uživati u tekstovima koje smo vam priredili, te da ćemo u periodu kada Medicinski fakultet proslavlja sto godina od svog osnivanja, zajedno započeti novu stranicu naše istorije.

 

Aleksandar Stevanović