Kontakt

Ako želite da pišete za Medicinar:

U slučaju da želite da pišete za Medicinar prvo se obratite Redakciji radi dogovora oko teme i uputstva za pisanje teksta. Tema treba da bude prilagođena nekoj od već postojećih rubrika (tema meseca, studenti, nauka ili kultura). Redakciju možete kontaktirati na sledeće načine:

E-mail: casopismedicinar@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/casopismedicinar

Ako želite da postanete član Redakcije:

Svaki redovan student Medicinskog fakulteta u Beogradu može postati član Redakcije tokom konkursa koji se objavljuje početkom nove akademske godine. Više o detaljima konkursa možete blagovremeno pročitati u odgovarajućem obaveštenju na sajtu Medicinara ili na sajtu Medicinskog fakulteta.

Ako želite da postanete dopisni član:

Dopisni član Medicinara može postati svako (studenti, nastavnici, zdravstveni radnici i drugi) ko je u dogovoru sa Redakcijom napisao i objavio više od 5 tekstova u periodu od godinu dana. Dopisni članovi su aktivno uključeni u planove Redakcije i uživaju poseban status pri organizovanju različitih događaja.